Proizvodi

 • Kartonski stalak
 • Counter display
 • Automatski stalak
 • Paletna dekoracija
 • POP up stalak
 • Paletni omotači
 • Hip Hop totem
 • Dumpbin display
 • Kartonska ambalaža

Usluge

 • Razvoj idejnog rješenja
 • Konstruiranje stalka, pakiranja ili postera
 • Grafički dizajn
 • Offset tisak
 • Digitalni tisak za male količine
 • Laminacija, lakiranje
 • Dostava u Hrvatskoj i inozemstvu
 • Usluga kopakiranja
 • Skladištenje stalaka

3D proizvodi

 • Posteri
 • Wobbleri
 • Shelf talker
 • Ploče radnog vremena
 • Satovi
 • Dummy
 • Termometri
 • Counter display
 • Stropne dekoracije