Shelf ready

 • Spremno za police
 • Potiču prodaju
 • Lagano rukovanje
 • Vizualna komunikacija

Direktni offset

 • Tisak direktno na karton
 • Vizualna kvaliteta
 • Ekonomična pakiranja
 • Omogućava fleksibilnost u proizvodnji

Ambalaža

 • Mogućnost zaštite parafinom
 • Koriste se visokokvalitetni materijali
 • Male težine ambalaže za optimalnu logistiku
 • Eco-friendly i reciklirajuće